Definiera olika sidhuvuden och sidfötter

Du kan använda olika sidhuvuden och sidfötter på olika sidor i dokumentet, bara olika sidformatmallar används för sidorna. I LibreOffice finns flera olika fördefinierade sidformatmallar, t.ex. Första sidan, Vänstersida och Högersida. Dessutom kan du skapa en användardefinierad sidformatmall.

You can also use the mirrored page layout if you want to add a header to a page style that has different inner and outer page margins. To apply this option to a page style, choose Format - Page Style, click the Page tab, and in the Layout settings area, choose “Mirrored” in the Page layout box.

Du kan t.ex. använda sidformatmallar för att definiera olika sidhuvuden och sidfötter för jämna respektive udda sidor.

 1. Öppna ett nytt tomt textdokument

 2. Choose View - Styles and click the Page Styles icon in the Styles sidebar deck.

 3. Högerklicka på "Högersida" i listan över sidformatmallar och välj Ändra.

 4. Klicka på fliken Sidhuvud i dialogrutan Sidformatmall.

 5. Markera Sidhuvud på och klicka på fliken Administrera.

 6. I rutan Nästa formatmall markerar du "Vänstersida".

 7. Klicka på OK.

 8. In the Styles window, right-click "Left Page" in the list of page styles and choose Modify.

 9. Klicka på fliken Sidhuvud i dialogrutan Sidformatmall.

 10. Markera Sidhuvud på och klicka på fliken Administrera.

 11. I rutan Nästa formatmall markerar du "Högersida".

 12. Klicka på OK.

 13. Dubbelklicka på "Högersida" i listan över sidformatmallar så att formatmallen används för den aktuella sidan.

 14. Mata in text eller grafik i sidhuvudet för formatmallen Vänstersida. Efter att nästa sida har lagts till i dokumentet matar du in text eller grafik i sidhuvudet för formatmallen Högersida.

Om sidhuvuden och sidfötter

Sidformatmall från markering

Infoga kapitelnamn och kapitelnummer i ett sidhuvud eller en sidfot

Formatera sidhuvuden och sidfötter

Stötta oss!