Om sidhuvuden och sidfötter

Sidhuvuden och sidfötter är områdena i de övre respektive nedre sidmarginalerna, där du kan lägga till text och grafik. Sidhuvuden och sidfötter läggs till i den aktuella sidformatmallen. Det sidhuvud och/eller den sidfot som du lägger till används automatiskt för alla sidor som formatmallen används för. Du kan infoga fält, t.ex. sidnummer och kapitelrubriker, i sidhuvuden och sidfötter i ett textdokument.

Symbolen Info

Sidformatmallen för den aktuella sidan visas på statuslisten.


Sidhuvuden och sidfötter i HTML dokument

En del av alternativen för sidhuvuden och sidfötter är även tillgängliga för HTML-dokument. Sidhuvuden och sidfötter stöds inte i HTML och exporteras i stället som speciell kod för att de ska kunna visas i en webbläsare. Det går bara att exportera dem i HTML-dokument om de är aktiverade i webblayoutläge. När du öppnar dokumentet i LibreOffice igen visas sidhuvuden och sidfötter liksom alla fält som du infogat som de ska.

Stötta oss!