Arbeta med samlingsdokument och deldokument

Ett samlingsdokument underlättar hanteringen av stora dokument, exempelvis en bok med många kapitel. Man kan betrakta samlingsdokumentet som en behållare för enskilda LibreOffice Writer-filer. De enskilda filerna kallas deldokument.

Så här skapar du ett samlingsdokument

 1. Gör något av följande:

 1. När du skapar ett nytt samlingsdokument ska den första posten i Navigator vara en textpost. Skriv en inledning (eller vad som helst). Om du gör det kan du, när du har redigerat ett befintligt format i samlingsdokumentet, se den ändrade formatmallen när du visar deldokumenten.

 2. Klicka på ikonen Infoga i Navigator för samlingsdokument (ska öppnas automatiskt, tryck i annat fall på F5) och håll musknappen nedtryckt. Gör därefter något av följande:

 1. Välj Arkiv - Spara.

Så här redigerar du ett samlingsdokument

Ordna om och redigera deldokumenten i samlingsdokumentet genom att använda Navigator.

Icon

Om du vill uppdatera en förteckning i ett samlingsdokument, markerar du förteckningen i Navigatorn och klickar sedan på ikonen Uppdatera.

Symbolen Info

När du infogar ett objekt, till exempel en ram eller bild, i ett samlingsdokument ska du inte förankra objektet "till sidan". I stället ska du förankra "till stycke" på fliken Format - (Objekttyp) - Typ och sedan ange objektets position i förhållande till "Hela sidan" i listrutorna Horisontell och Vertikal.


Så här gör för att påbörja varje nytt deldokument på en ny sida

 1. Se till att varje deldokument börjar med en rubrik från samma styckeformatmall, t.ex. "Rubrik 1"

 2. In the master document, choose View - Styles, and click the Paragraph Styles icon.

 3. Högerklicka på "Rubrik 1" och välj Ändra.

 4. Klicka på fliken Textflöde .

 5. Markera Infoga under Brytningar, och markera sedan "Sida" i rutan Typ .

 6. Om du vill att varje deldokument ska börja på en udda sida markerar du Med sidformatmall och markerar "Högersida" i rutan.

 7. Klicka på OK.

To Export a Master Document

 1. Välj Arkiv - Exportera.

 2. In the Save as type list, select a text document file format and click Save.

Symbolen Info

Deldokumenten exporteras som avsnitt. Använd Format - Avsnitt för att upphäva skyddet för och ta bort avsnitt, om du föredrar ett vanligt textdokument utan avsnitt.


Stötta oss!