Samlingsdokument och deldokument

Ett samlingsdokument underlÀttar hanteringen av stora dokument, exempelvis en bok med mÄnga kapitel. Man kan betrakta samlingsdokumentet som en behÄllare för enskilda LibreOffice Writer-filer. De enskilda filerna kallas deldokument.

Egenskaper för samlingsdokument

Symbolen Info

NÀr du lÀgger till ett dokument i ett samlingsdokument eller skapar ett nytt deldokument skapas en lÀnk i samlingsdokumentet. Du kan inte redigera ett deldokuments innehÄll direkt i samlingsdokumentet, men du kan med hjÀlp av Navigator öppna deldokumentet för redigering.


Exempel pÄ hur formatmallar anvÀnds

Samlingsdokumentet (master.odm) bestÄr av text och lÀnkar till deldokumenten sub1.odt och sub2.odt. I varje deldokument definieras ett nytt styckeformat med samma namn. Format 1 definieras och anvÀnds och deldokumenten sparas.

NÀr du sparar samlingsdokumentet importeras formaten frÄn deldokumenten till samlingsdokumenten. Först importeras det nya formatet Format 1 frÄn sub1.odt. DÀrefter importeras de nya formaten frÄn sub2.odt. Men eftersom Format 1 redan finns i samlingsdokumentet importeras inte det formatet frÄn sub2.odt.

I samlingsdokumentet visas nu det nya formatet Format 1 frÄn det första deldokumentet. Alla stycken med Format 1 i samlingsdokumentet visas med Format 1-attribut frÄn det första deldokumentet. Men det andra deldokumentet Àndras inte. Du ser styckena med Format 1 frÄn det andra deldokumentet med olika attribut som varierar beroende pÄ om du öppnar dokumentet sub2.odt enskilt eller som en del av samlingsdokumentet.

Symbolen Tips

För att undvika oordning bör du anvÀnda samma dokumentmall för samlingsdokumentet som för deldokumenten. Det sker automatiskt nÀr du skapar samlingsdokumentet och dess deldokument frÄn ett befintligt dokument med rubriker, med hjÀlp av kommandot Arkiv - Skicka - Skapa samlingsdokument.


Please support us!