Samlingsdokument och deldokument

Ett samlingsdokument underlättar hanteringen av stora dokument, exempelvis en bok med många kapitel. Man kan betrakta samlingsdokumentet som en behållare för enskilda LibreOffice Writer-filer. De enskilda filerna kallas deldokument.

Egenskaper för samlingsdokument

Symbolen Info

När du lägger till ett dokument i ett samlingsdokument eller skapar ett nytt deldokument skapas en länk i samlingsdokumentet. Du kan inte redigera ett deldokuments innehåll direkt i samlingsdokumentet, men du kan med hjälp av Navigator öppna deldokumentet för redigering.


Exempel på hur formatmallar används

Samlingsdokumentet (master.odm) består av text och länkar till deldokumenten sub1.odt och sub2.odt. I varje deldokument definieras ett nytt styckeformat med samma namn. Format 1 definieras och används och deldokumenten sparas.

När du sparar samlingsdokumentet importeras formaten från deldokumenten till samlingsdokumenten. Först importeras det nya formatet Format 1 från sub1.odt. Därefter importeras de nya formaten från sub2.odt. Men eftersom Format 1 redan finns i samlingsdokumentet importeras inte det formatet från sub2.odt.

I samlingsdokumentet visas nu det nya formatet Format 1 från det första deldokumentet. Alla stycken med Format 1 i samlingsdokumentet visas med Format 1-attribut från det första deldokumentet. Men det andra deldokumentet ändras inte. Du ser styckena med Format 1 från det andra deldokumentet med olika attribut som varierar beroende på om du öppnar dokumentet sub2.odt enskilt eller som en del av samlingsdokumentet.

Symbolen Tips

För att undvika oordning bör du använda samma dokumentmall för samlingsdokumentet som för deldokumenten. Det sker automatiskt när du skapar samlingsdokumentet och dess deldokument från ett befintligt dokument med rubriker, med hjälp av kommandot Arkiv - Skicka - Skapa samlingsdokument.


Stötta oss!