Skapa ett standardbrev

To create a form letter, you need a text document that contains fields for address data, and an address database. Then you combine or merge the address data and the text document to either print the letters or send them by email.

note

If the document is in HTML format, any embedded or linked images will not be sent with the email.


I Guiden Kopplad utskrift får du hjälp med att skapa standardbrev.

Skapa ett standardbrev

 1. Välj Verktyg - Guiden Kopplad utskrift.

  Dialogrutan Guiden Kopplad utskrift visas. Nedan finns ett exempel på hur du kan flytta mellan sidorna i guiden:

 2. Markera Börja från mall och klicka sedan på knappen Välj ut.

  Dialogrutan Nytt visas.

 3. Select Business Correspondence in the left list, and then "Modern" business letter in the right list. Click OK to close the Templates dialog, and click Next in the wizard.

 4. Välj Brev och klicka på Nästa.

 5. I guidens nästa steg så klickar du på knappen Välj adresslista för att kontrollera att du använder rätt adresslista. Om du önska använda ett adressblock så kan du välja ett adressblock och matcha datafälten (om så behövs). Klicka slutligen på Nästa.

 6. Därefter kommer steget Skapa en hälsningsfras. Avmarkera rutan Infoga personlig hälsningsfras. Markera under Allmän hälsningsfras den hälsning som ska placeras högst upp i alla brev.

 7. Om du vill lägga till ytterligare fält för koppling i dokumenten så markerar du motsvarande kolumn i din adressdatabas, ta tag i kolumnrubriken och dra kolumnrubriken till den plats i dokumentet där du vill placera fältet. Försäkra dig om att hela kolumnen blir markerad när du börjar att dra.

 8. Klicka påNästa och sedan Avsluta om du vill skapa en kopplad utskrift.

Stötta oss!