Avstånd mellan fotnoter

Om du vill öka avståndet mellan en fotnots- och slutnotstext, kan du dra en över- eller underkant till motsvarande styckeformatmall.

  1. Klicka i fotnoten eller slutnoten

  2. Choose View - Styles.

  3. Högerklicka på den styckeformatmall som du vill ändra, t.ex. "Fotnot" och välj Ändra.

  4. Klicka på fliken Inramning och välj en övre och undre linje. Ge båda färgen vitt.

  5. Klicka på ikonen Rita bara övre och nedre kant under Standard .

  6. Klicka i rutan Linje under Formatmall .

  7. Markera "Vit" i rutan Färg . Om sidans bakgrund inte är vit markerar du den färg som stämmer bäst överens med bakgrundsfärgen.

  8. In the Padding area, clear the Synchronize check box.

  9. Ange ett värde i rutorna Uppe och Nere .

  10. Klicka på OK.

Infoga och redigera fotnoter och slutnoter

Format - Stycke - Inramning

Stötta oss!