Infoga och redigera fotnoter och slutnoter

Fotnoter refererar till mer information om ett ämne längst ned på sidan och slutnoter refererar till information i slutet av dokumentet. I LibreOffice numreras fotnoter och slutnoter automatiskt.

Så här infogar du en fotnot eller slutnot

  1. Klicka i dokumentet där du vill placera notens förankring.

  2. Välj Infoga - Fotnot/slutnot.

  3. Under Numrering väljer du det format du vill använda. Om du väljer Tecken klickar du på bläddringsknappen (...) och väljer det tecken du vill använda som fotnot.

  4. Markera Fotnot eller Slutnot under Typ .

  5. Klicka på OK.

  6. Skriv noten.

Icon

Du kan också infoga fotnoter genom att klicka på ikonen Infoga fotnot direkt på verktygsraden Infoga.

Insert Endnote Icon

You can insert endnotes directly by clicking the Insert Endnote icon on the Standard or Insert toolbar or choose Insert - Footnote and Endnote - Endnote.

Så här redigerar du en fotnot eller slutnot

tip

Shortcut keys can be made to insert, edit, and navigate to footnotes and endnotes. Choose Tools - Customize - Keyboard tab and enter note in the Functions box to see possibilities.


Stötta oss!