Söka och ersätta i Writer

Du kan söka efter ord, formatering, formatmallar och mer i textdokument. Du kan gå från ett resultat till nästa, markera alla resultat samtidigt och sedan använda ett annat format, eller ersätta orden med annan text.

Dialogrutan Sök och ersätt

Om du vill söka efter text i hela dokumentet öppnar du dialogrutan Sök och ersätt utan någon aktiv textmarkering. Om du vill söka i en del av dokumentet, markerar du först den del av texten som du vill söka i och öppnar sedan dialogrutan Sök och ersätt.

Så här söker du efter text

 1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.

 2. Enter the text to find in the Find text box.

 3. Klicka på antingen Sök eller Sök alla.

När du klickar på Sök visar Writer nästa textavsnitt som matchar det du angett. Du kan läsa och redigera texten och sedan klicka på Sök igen om du vill fortsätta till avsnitt som innehåller texten.

Om du har stängt dialogrutan kan du trycka ett kortkommando (Ctrl + Skift + F) för att söka efter nästa textavsnitt utan att öppna dialogrutan.

Du kan även använda ikonerna i det nedre högra hörnet i dokumentet för att gå till nästa textavsnitt eller till något annat objekt i dokumentet.

När du klickar på Sök alla ersätts all text som matchar den sökta texten. Nu har du exempelvis möjlighet att framhäva all text som hittas med fetstil, eller använda en teckenformatmall för all text samtidigt.

Så här ersätter du text

Symbolen Info

Till skillnad från när du söker efter text, kan du inte begränsa ersättningen av text till den aktuella markeringen.


 1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.

 2. Enter the text to search in the Find text box.

 3. Skriv in texten som du vill ersätta den eftersökta texten med i textrutan Ersätt med.

 4. Klicka på antingen Ersätt eller Ersätt alla.

When you click Replace, Writer will search the whole document for the text in the Find box, starting at the current cursor position. When text is found, Writer highlights the text and waits for your response. Click Replace to replace the highlighted text in the document with the text in the Replace text box. Click Find Next to advance to the next found text without replacing the current selection.

När du klickar på Ersätt alla ersätter Writer alla textavsnitt som matchar det du angett.

Så här söker du efter formatmallar

Du vill söka efter text i dokumentet som tilldelats en viss styckeformatmall, t.ex. formatmallen "Rubrik 2".

 1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.

 2. Click Other options to expand the dialog.

 3. Check Paragraph Styles.
  The Find text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.

 4. Markera formatmallen som du vill söka efter och klicka sedan på Sök eller Söka alla.

Så här söker du efter format

Du vill söka efter text i dokumentet som tilldelats en viss direkt teckenformatering.

Symbolen Info

När du söker efter format kan du bara hitta direkta teckenattribut och inte attribut som används som del av en formatmall.


 1. Välj Redigera - Sök och ersätt om du vill öppna dialogrutan Sök och ersätt.

 2. Klicka på Fler alternativ om du vill utöka dialogrutan.

 3. Klicka på knappen Format.

 1. Klicka på Sök eller Sök alla.

Fler alternativ

Med likhetssökningen kan du söka efter text som är nästan samma som söktexten. Du kan ange hur många tecken som får skilja textavsnitten åt.

Markera alternativet Likhetssökning och klicka (valfritt) på knappen ... om du vill ändra inställningarna. (I engelsk text fungerar det bra ställa in alla tre talen till 1.)

Symbolen Tips

When you have enabled Asian language support under - Languages and Locales - General, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.


Navigator

Navigator är huvudverktyget för att söka efter och markera objekt. Du kan även använda Navigator för att flytta och ordna kapitel och visa dokumentet i dispositionsläge.

Välj Redigera - Navigator om du vill öppna Navigator-fönstret.

Du använder Navigator för att infoga objekt, länkar och referenser i samma dokument eller från andra öppna dokument. Mer information finns i guiden för Navigator.

Klicka på ikonen med den blå cirkeln i den nedre högra delen av dokumentet så öppnas navigeringsfönstret.

Använd det lilla navigeringsfönstret för att snabbt hoppa till nästa objekt eller söka efter text i dokumentet.

Stötta oss!