Söka användardata i villkor

Via villkor och fält kan du få åtkomst till och jämföra en del användardata. Du kan t.ex. jämföra användardata med följande operatorer:

Operator

Betydelse

== eller EQ

är lika med

!= eller NEQ

är inte lika med


Om du vill kan du använda villkor för att dölja delar av texten i ett dokument för en viss användare.

  1. Markera texten som du vill dölja i dokumentet.

  2. Välj Infoga - Område.

  3. Markera kryssrutan Dölj under Dölj .

  4. I rutan Med villkor skriver du user_lastname == "Johansson", där "Johansson" är efternamnet på den användare som du vill dölja texten för.

  5. Klicka på Infoga och spara sedan dokumentet.

Symbolen Info

Namnet på det dolda avsnittet kan fortfarande visas i Navigator.


Följande tabell är en lista över de användarvariabler som du får åtkomst till när du definierar ett villkor eller ett fältkommando:

Användarvariabel

Betydelse

user_firstname

Förnamn

user_lastname

Efternamn

user_initials

Initialer

user_company

Företag

user_street

Gatuadress

user_country

Land

user_zipcode

Postnummer

user_city

Ort

user_title

Titel

user_position

Befattning

user_tel_work

Telefon - arbetet

user_tel_home

Telefon - privat

user_fax

Faxnummer

user_email

Email address

user_state

Delstat


Stötta oss!