Lägga till inmatningsfält

Ett inmatningsfält är en variabel som du kan klicka på i ett dokument och öppna en dialogruta där du kan redigera variabeln.

  1. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka sedan på fliken Funktioner.

  2. Klicka på "Inmatningsfält"i listan Fälttyp.

  3. Klicka på Infoga och skriv variabelns text.

  4. Klicka på OK.

Symbolen Tips

To quickly open all input fields in a document for editing, press +Shift+F9.


Stötta oss!