Infoga ett fast eller variabelt datumfält

Du kan infoga aktuellt datum som ett fält som uppdateras varje gång du öppnar dokumentet eller som ett fält som inte uppdateras.

  1. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka sedan på fliken Dokument.

  2. Klicka på "Datum" i listan Typ och gör något av följande:

    Om du vill infoga datum som ett fält som uppdateras varje gång du öppnar ett dokument, klickar du på "Datum" i listan Urval .

    Om du vill infoga datum som ett fält som inte uppdateras klickar du på "Datum (fast)" i listan Urval .

Stötta oss!