Om fält

Fält används för föränderliga data i ett dokument, t.ex. aktuellt datum eller det totala antalet sidor i dokumentet.

Visa fält

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

Fältegenskaper

De flesta fälttyper i ett dokument, inklusive databasfält, lagrar och visar variabelvärden.

Följande fälttyper kör en åtgärd när du klickar i fältet:

Fälttyp

Egenskap

Platshållare

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

Infoga referens

Flyttar muspekaren till referensen.

Utför makro

Kör ett makro.

Inmatningsfält

Öppnar en dialogruta som du använder för att redigera innehållet i fältet.


Uppdatera fält

Om du vill uppdatera alla fält i ett dokument trycker du på F9 eller väljer Redigera - Markera alla och trycker på F9.

Om du vill uppdatera ett fält som infogats från en databas, markerar du fältet och trycker på F9.

Symbolen Info

Placeholders are not updated.


Stötta oss!