Använd olika sidformatmallar på udda och jämna sidor

Ikon

I LibreOffice kan du aktivera automatiskt användning av olika sidformatmallar på jämna (vänster) och udda (höger) sidor i dokumentet. Du kan t.ex. använda sidformatmallar för att visa olika sidhuvuden och sidfötter på jämna respektive udda sidor. Den aktuella sidformatmallen visas på statuslisten längst ned på arbetsplatsen.

Så här ställer du in olika sidformatmallar

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. I listan över sidformatmallar högerklickar du på "Vänstersida" och väljer Ändra.

  3. Klicka på fliken Administrera.

  4. Markera "Högersida" i rutan Nästa formatmall och klicka sedan på OK.

  5. I listan över sidformatmallar högerklickar du på "Högersida" och väljer Ändra.

  6. Markera "Vänstersida" i rutan Nästa formatmall och klicka sedan på OK.

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

Symbolen Tips

Om du inte vill ha ett sidhuvud eller en sidfot på dokumentets titelsida använder du formatet "Första sidan" för titelsidan.


Så här ställer du in så att tomma sidor inte skrivs ut

Om två jämna eller udda sidor följer direkt efter varandra i dokumentet infogar Writer automatiskt en tom sida. Du kan hindra att dessa automatiskt genererade tomma sidor skrivs ut och exporteras som PDF.

  1. Välj – LibreOffice Writer – Skriv ut.

  2. Avmarkera Skriv automatiskt ut infogade tomma sidor.

Stötta oss!