Flytta och kopiera text i dokument

  1. Markera texten som du vill flytta eller kopiera.

  2. Gör något av följande:

    Du flyttar den markerade texten genom att dra den till en annan plats i dokumentet och släppa. Medan du drar förvandlas muspekaren till en grå ruta.
    Flytta data med muspekare

    Du kopierar den markerade texten genom att hålla ned medan du drar. Ett plustecken (+) läggs till muspekaren.
    Kopiera data med muspekare

Stötta oss!