Villkorlig text för sidnumreringen

Du kan skapa ett villkorligt textfält som visar ordet "sidor" i stället för "sida" i förbindelse med ett sidräkningsfält om dokumentet innehåller mer än en sida.

  1. Placera markören på den plats i dokumentet där du vill infoga sidantalet.

  2. Välj Infoga - Fältkommando - Sidantal och skriv ett mellanslag.

  3. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka sedan på fliken Funktioner.

  4. Klicka på "Villkorlig text" i listan Fälttyp .

  5. Skriv Page > 1 i rutan Villkor.

  6. Skriv Sidor i rutan .

  7. Skriv Sida i rutan Annars.

  8. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

Villkorlig text

Definiera villkor

Om fält

Stötta oss!