Villkorlig text

Du kan konfigurera fält i dokumentet så att de visar text när villkor som du definierat uppfylls. Du kan t.ex. definiera den villkorliga texten som visas i en serie temporära bokstäver.

I det här exemplet är konfigurationen av den villkorliga texten en process i två steg: Först skapar du en variabel och sedan skapar du villkoret.

Så här definierar du en villkorlig variabel

I exemplets första del definieras en variabel för villkorssatsen.

 1. Välj Infoga - Fältkommandon - Andra och klicka sedan på fliken Variabler.

 2. Klicka på "Sätt variabel" i listan Fälttyp .

 3. Skriv variabelns namn i rutan Namn, t.ex. Temporärt bokmärke.

 4. Klicka på "Text" i listan Format.

 5. Ange 1 i rutan Värde och klicka sedan på Infoga.
  Formatlistan visar nu ett "Allmänt" format.

Så här definierar du villkor och den villkorliga texten

I exemplets andra del definieras villkoret som måste uppfyllas och en platshållare för visningen av den villkorliga texten infogas.

 1. Placera markören på den plats i texten där du vill infoga den villkorliga texten.

 2. Välj Infoga - Fältkommando - Andra och klicka sedan på fliken Funktioner.

 3. Klicka på "Villkorlig text" i listan Fälttyp .

 4. Skriv Temporärt bokmärke EQ "3" i rutan Villkor . Den villkorliga texten visas med andra ord när variabeln i fältet som du definierade i exemplets första del är lika med tre.

  Citattecknen runt talet 3 indikerar att variabeln som du definierat i exemplets första del är en textsträng.

 1. Skriv texten som du vill visa när villkoret uppfylls i rutan . Texten får vara nästan hur lång som helst. Du kan klistra in ett stycke i den här rutan.

 2. Klicka på Infoga och sedan på Stäng.

Så här visar du villkorlig text

I det här exemplet visas den villkorliga texten när värdet för den villkorliga variabeln är lika med 3.

 1. Placera markören framför fältet som du definierat i exemplets första del och välj sedan Redigera - Fältkommando.

 2. Ersätt numret i rutan Värde med 3 och klicka sedan på Stäng.

 3. Om fältet inte uppdateras automatiskt klickar du på F9.

Stötta oss!