Sidformatmall från markering

Du kan utforma en sidlayout och sedan skapa en sidformatmall baserad på den.

Du kan t.ex. skapa en sidformatmall som visar ett visst sidhuvud, och en annan sidformatmall som visar ett annat sidhuvud.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Click the Styles actions icon and select New Style from Selection from the submenu.

  3. Skriv ett namn för sidan i rutan Formatmallens namn och klicka sedan på OK.

  4. Använd formatmallen på den aktuella sidan genom att dubbelklicka på namnet i listan.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Skriv önskad text till sidhuvudet.

  7. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

  8. In the Type area, select Page break and then select “Default Page Style” from the Style box.

  9. Upprepa steg 2-6 om du vill skapa ännu en användardefinierad sidformatmall med ett annat sidhuvud.

Stötta oss!