Adding Chapter Numbers to Captions

Du kan inkludera kapitelnummer i bildtexter.

Kontrollera att texten i dokumentet är organiserad i kapitel och att en av de fördefinierade formatmallarna för styckerubriker används för kapitel- och avsnittsrubrikerna. Du måste också ge formatmallen ett numreringsalternativ.

  1. Markera det objekt som du vill lägga till en bildtext för.

  2. Välj Infoga - Bildtext...

  3. Select a caption title from the Category box, and select a numbering scheme in the Numbering box.
    You also can enter a caption text in this dialog. If you want, enter text in the Caption box.

  4. Klicka på Alternativ.

  5. In the Level box, select the number of heading levels to include in the chapter number.

  6. Type the character that you want to separate the chapter number(s) from the caption number in the Separator box, and then click OK.

  7. I dialogrutan Bildtext klickar du på OK.

Symbolen Tips

LibreOffice can automatically add a caption when you insert an object, graphic, or table. Choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Stötta oss!