Använda bildtexter

I textdokument kan du lägga till bildtexter för grafik, tabeller, ramar och ritobjekt med löpande numrering.

Du kan redigera texten och nummersekvenserna för olika typer av bildtexter.

Symbolen Info

När du lägger till en bildtext till ett objekt placeras objektet och bildtexten tillsammans i en ny ram. När du lägger till en bildtext till en tabell, infogas bildtexten som ett stycke bredvid tabellen. När du lägger till en bildtext till en ram placeras bildtexten inuti ramen, antingen före eller efter den befintliga texten.


Symbolen Tips

Om du vill flytta både objektet och bildtexten drar du en ram runt dem båda. Om du vill uppdatera numreringen för bildtexten efter att du har flyttat ramen trycker du på F9.


Så här definierar du en bildtext:

  1. Markera det objekt som du vill lägga till en bildtext för.

  2. Välj Infoga - Bildtext...

  3. Ange de alternativ du vill använda och klicka på OK. Om du vill kan du också ange annan text i rutan Kategori , t.ex. Figur.

Symbolen Info

Du kan redigera bildtexter direkt i dokumentet.


En bildtext formateras med den styckeformatmall som stämmer överens med namnet på bildtextens kategori. Om du t.ex. infogar en "Tabell"-bildtext så används styckeformatmallen "Tabell" för bildtexten.

Symbolen Tips

I LibreOffice kan du lägga till en bildtext automatiskt när du infogar grafik, ett objekt, en ram eller en tabell. Välj – LibreOffice Writer – Autobeskrivning.


Adding Chapter Numbers to Captions

Numbering and Paragraph Styles

Lägga till punktuppställning

Adding Numbering

Stänga av punktuppställningstecken för enskilda stycken

Combining Ordered Lists

Definiera nummersekvenser

Stötta oss!