Beräkna över tabeller

Du kan utföra beräkningar som spänner över flera tabeller i ett textdokument.

  1. Öppna ett textdokument, infoga två tabeller och skriv in tal i några celler i båda tabellerna.

  2. Placera markören i en tom cell i en av tabellerna.

  3. Tryck på F2.

  4. Ange den funktion du vill utföra, t.ex. =SUMMA, i formelraden.

  5. Klicka i en cell som innehåller ett tal, tryck på plustecknet (+) och klicka sedan i en annan cell som innehåller ett tal.

  6. Tryck på Retur.

Stötta oss!