Utföra beräkningar med tabeller i textdokument

Du kan utföra beräkningar i celler i en tabell och visa resultatet i en annan tabell.

  1. Öppna ett textdokument, infoga en tabell med flera kolumner och rader och infoga sedan en annan tabell som består av en enda cell.

  2. Mata in tal i några av cellerna i den stora tabellen.

  3. Placera markören i tabellen med en cell och tryck på F2.

  4. Ange den funktion du vill utföra, t.ex. =SUMMA, i formelraden.

  5. Klicka i en cell i den stora tabellen som innehåller ett tal, tryck på plustecknet (+) och klicka sedan i en annan cell som innehåller ett tal.

  6. Tryck på Retur.

Symbolen Info

Du kan om du vill formatera tabellen så att den uppträder som vanlig text. Infoga tabellen i en ram och förankra sedan ramen som ett tecken. Ramen förblir förankrad till den intilliggande texten när du infogar eller tar bort text.


Stötta oss!