Beräkna komplicerade formler i textdokument

Du kan använda fördefinierade funktioner i en formel och sedan infoga resultatet av beräkningen i ett textdokument.

Du kan t.ex. beräkna medelvärdet av tre tal. Gör så här:

  1. Klicka i dokumentet där du vill infoga formeln och tryck sedan på F2.

  2. Klicka på ikonen Formel och välj "Medelvärde" i listan med statistiska funktioner.

  3. Skriv det första talet följt av ett lodrätt streck (|), och gör likadant för det andra och tredje talet.

  4. Tryck på Retur så visas resultatet i texten. Det har infogats i form av ett fältkommando.

Om du vill redigera en formel dubbelklickar du i fältet i dokumentet.

Stötta oss!