Beräkna summan av en serie tabellceller

  1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

  2. Skriv in ett tal i varje cell i kolumnen, men låt den sista cellen vara tom.

  3. Placera markören i kolumnens sista cell och klicka sedan på ikonen Summa på verktygsraden Tabell.
    Formelraden visas med inmatningen "=summa".

  4. Klicka i den första cellen i den serie som ska summeras, dra till den sista cellen och släpp.
    LibreOffice infogar en formel för att beräkna summan av värdena i den aktuella kolumnen.

  5. Om formeln är korrekt trycker du på Retur eller klickar på Använd på formellisten. Summan av värdena i den aktuella kolumnen matas in i cellen.

Om du matar in andra tal någonstans i kolumnen uppdateras summan automatiskt.

Du använder samma metod om du snabbt vill beräkna summan av en rad med tal.

Formellist

Beräkningar i textdokument

Beräkna komplicerade formler i textdokument

Beräkna och klistra in resultat av en formel i ett textdokument

Beräkna över tabeller

Stötta oss!