Beräkna och klistra in resultat av en formel i ett textdokument

Om texten redan innehåller en formel, t.ex. "12+24*2", kan du i LibreOffice beräkna och sedan klistra in resultatet av formeln i dokumentet utan att använda formellisten.

  1. Markera formeln i texten. Formeln får bara innehålla tal, operatorer och valutasymboler och får inte innehålla blanksteg.

  2. Välj Verktyg - Beräkna eller tryck på + plustecken (+).

  3. Placera markören där du vill infoga resultatet av formeln och välj Redigera - Klistra in, eller tryck på +V.
    Den markerade formeln ersätts av resultatet.

Formellist

Beräkningar i textdokument

Beräkna komplicerade formler i textdokument

Beräkna summan av en serie tabellceller

Beräkna över tabeller

Stötta oss!