Beräkna och klistra in resultat av en formel i ett textdokument

Om texten redan innehåller en formel, t.ex. "12+24*2", kan du i LibreOffice beräkna och sedan klistra in resultatet av formeln i dokumentet utan att använda formellisten.

  1. Markera formeln i texten. Formeln får bara innehålla tal, operatorer och valutasymboler och får inte innehålla blanksteg.

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

Stötta oss!