Beräkningar i textdokument

Du kan infoga en beräkning direkt i ett textdokument eller i en tabell i ett textdokument.

  1. Klicka i dokumentet där du vill infoga beräkningen och tryck sedan på F2. Om markören är i en tabellcell skriver du ett likhetstecken (=).

  2. Skriv in beräkningen som du vill infoga, exempelvis =10000/12, och tryck på Retur.

Du kan även klicka på ikonen Formelformelraden och välja en funktion för formeln.

note

Du refererar till celler i en Writer-texttabell genom att omsluta celladressen eller cellintervallet med vinkelparenteser. Om du till exempel vill referera till cell A1 från en annan cell skriver du =<A1> i cellen.


Cell Entries that Start with Equal Sign (=)

To make a table cell entry that starts with = sign, first enter a space, then the = sign, and then delete the space.

Stötta oss!