Användardefinierad inramning i textdokument

Du kan tillämpa en rad olika cellinramningar på markerade celler i en Writer-tabell och på hela tabellen. Även andra objekt i textdokument kan ha användardefinierade inramningar. Du kan exempelvis använda inramningar i formatmallar, ramar samt infogade bilder och diagram.

  1. Markera cellen eller cellblocket i en Writer-tabell.

  2. Choose Table - Properties.

  3. I dialogrutan som öppnas klickar du på fliken Inramning.

  4. Välj alternativet som du vill använda och klicka på OK.

Du kan använda alternativen i området Linjeplacering för att tillämpa flera inramningsstilar.

Markering av celler

Området ser olika ut beroende på hur cellerna har markerats.

Markering

Området Linjeplacering

En markerad cell i en tabell med fler än en cell, eller markören inuti en tabell utan att någon cell är markerad

kantlinje runt en cell

En tabell med en cell, cellen är markerad

kantlinje runt en markerad cell

Celler i en kolumn markerade

kantlinje för markerad kolumn

Celler i en rad markerade

kantlinje för markerad rad

En hel tabell med 2 x 2 eller fler celler markerade

kantlinje runt ett markerat block


Standardinställningar

Klicka på någon av Standardikonerna för att sätta in eller återställa flera inramningar.

Exempel

Select a block of about 8x8 cells, then choose Table - Properties - Borders tab.

standardikoner för kantlinjer

Nu kan du prova vilka linjer de andra ikonerna tillämpar eller tar bort.

Användardefinierade inställningar

I området Användare kan du sätta in eller ta bort enskilda linjer genom att klicka. I förhandsgranskningen ser du linjer på tre olika sätt.

Växla mellan de tre olika sätten genom att klicka på en kant eller ett hörn.

Linjetyper

Bild

Betydelse

En svart linje

heldragen linje för kantlinje

En svart linje innebär att motsvarande linje tillämpas på de markerade cellerna. Linjen visas som en streckad linje om du väljer linjestilen 0,05. Dubbla linjer visas när du väljer en dubbel linjestil.

En grå linje

grå linje för kantlinje

En grå linje visas när motsvarande linje i de markerade cellerna inte kommer att ändras. Ingen linje tillämpas eller tas bort i det här fallet.

En vit linje

vit linje för kantlinje

En vit linje visas när motsvarande linje i de markerade cellerna kommer att tas bort.


Exempel

  1. Select a single cell in a Writer table, then choose Table - Properties - Borders.

  2. Välj en tjock linjestil.

  3. Om du vill sätta in en nederkant klickar du på den nedre kanten tills du ser en tjock linje.

tillämpa tjock nederkant

note

Som standard har alla celler i en Writer-tabell minst en vänsterkant och en nederkant. De flesta celler i tabellens utkanter har som standard fler linjer.


warning

Alla linjer som visas i vitt i förhandsgranskningen tas bort från cellen.


Definiera inramningar för tecken

Definiera inramningar för sidor

Definiera inramningar för stycken

Stötta oss!