Definiera inramningar för sidor

Varningssymbol

I Writer definierar du marginaler för sidformatmallar, inte för enskilda sidor. Ändringar av marginaler tillämpas på alla sidor som använder samma sidformatmall. Observera att ändringar av sidformatmallar inte går att upphäva med funktionen Ångra i LibreOffice.


Så här ställer du in ett fördefinierat kantlinjeformat

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. Markera en av standardinramningsstilarna i området Standard.

 3. Markera en linjestil, bredd och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.

 4. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 5. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Så här ställer du in ett anpassat kantlinjeformat

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. I området Användardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka på en kant i förhandsgranskningen om du vill växla till markeringen.

 3. Markera en linjestil, bredd och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.

 4. Upprepa de sista två stegen för varje inramningskant.

 5. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Stötta oss!