Definiera inramningar för objekt

I Writer kan du definiera inramningar runt OLE-objekt, plug-ins, diagram, grafik och ramar. Vilken meny som anvÀnds beror pÄ vilket objekt som markerats.

SÄ hÀr stÀller du in ett fördefinierat kantlinjeformat

 1. Markera objektet som du vill definiera en inramning för.

 2. Klicka pÄ ikonen Inramning pÄ verktygsraden OLE-objekt eller verktygsraden Ram om du vill öppna fönstret Inramning.

 3. Klicka pÄ en av de fördefinierade inramningsstilarna. Den aktuella inramningsstilen för objektet med den markerade stilen ersÀtts.

SÄ hÀr stÀller du in ett anpassat kantlinjeformat

 1. Select the object for which you want to define a border.

 2. VĂ€lj Format - (objektnamn) - Kantlinjer.
  ErsÀtt (objektnamn) med namnet pÄ den objekttyp du har markerat.

 3. I omrÄdet AnvÀndardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka pÄ en kant i förhandsgranskningen om du vill vÀxla till markeringen.

 4. Markera en linjestil och fÀrg för den markerade inramningsstilen i omrÄdet Linje. De hÀr instÀllningarna gÀller alla inramningslinjer som ingÄr i den markerade inramningsstilen.

 5. Upprepa de sista tvÄ stegen för varje inramningskant.

 6. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 7. Klicka pÄ OK om du vill anvÀnda Àndringarna.

Please support us!