Definiera inramningar för objekt

I Writer kan du definiera inramningar runt OLE-objekt, plug-ins, diagram, grafik och ramar. Vilken meny som används beror på vilket objekt som markerats.

Så här ställer du in ett fördefinierat kantlinjeformat

 1. Markera objektet som du vill definiera en inramning för.

 2. Click the Borders icon on the OLE Object toolbar or Frame toolbar to open the Borders window.

 3. Klicka på en av de fördefinierade inramningsstilarna. Den aktuella inramningsstilen för objektet med den markerade stilen ersätts.

Så här ställer du in ett anpassat kantlinjeformat

 1. Select the object for which you want to define a border.

 2. Välj Format - (objektnamn) - Kantlinjer.
  Ersätt (objektnamn) med namnet på den objekttyp du har markerat.

 3. I området Användardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka på en kant i förhandsgranskningen om du vill växla till markeringen.

 4. Markera en linjestil och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.

 5. Upprepa de sista två stegen för varje inramningskant.

 6. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 7. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Stötta oss!