Definiera inramningar för tecken

Varningssymbol

Om inramningsalternativen för tvÄ intilliggande textomrÄden Àr identiska (samma format, bredd, fÀrg, avstÄnd och skugga), sÄ kommer dessa omrÄden att betraktas som en och samma inramningsgrupp och fÄr dÀrmed inte enskilda ramar utan delar ram.


SÄ hÀr stÀller du in ett fördefinierat kantlinjeformat

 1. Markera det textomrÄde dÀr du vill rama in tecknen.

 2. VĂ€lj Format - Tecken - Inramning.

 3. Markera en av standardinramningsstilarna i omrÄdet Standard.

 4. Markera en linjestil, bredd och fÀrg för den markerade inramningsstilen i omrÄdet Linje. De hÀr instÀllningarna gÀller alla inramningslinjer som ingÄr i den markerade inramningsstilen.

 5. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Klicka pÄ OK om du vill anvÀnda Àndringarna.

SÄ hÀr stÀller du in ett anpassat kantlinjeformat

 1. Markera de tecken runt vilka du vill lÀgga till en inramning.

 2. VĂ€lj Format - Tecken - Inramning.

 3. I omrÄdet AnvÀndardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka pÄ en kant i förhandsgranskningen om du vill vÀxla till markeringen.

 4. Markera en linjestil, bredd och fÀrg för den markerade inramningsstilen i omrÄdet Linje. De hÀr instÀllningarna gÀller alla inramningslinjer som ingÄr i den markerade inramningsstilen.

 5. Upprepa de sista tvÄ stegen för varje inramningskant.

 6. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 7. Klicka pÄ OK om du vill anvÀnda Àndringarna.

Please support us!