Definiera inramningar för tecken

Varningssymbol

Om inramningsalternativen för två intilliggande textområden är identiska (samma format, bredd, färg, avstånd och skugga), så kommer dessa områden att betraktas som en och samma inramningsgrupp och får därmed inte enskilda ramar utan delar ram.


Så här ställer du in ett fördefinierat kantlinjeformat

 1. Markera det textområde där du vill rama in tecknen.

 2. Välj Format - Tecken - Inramning.

 3. Markera en av standardinramningsstilarna i området Standard.

 4. Markera en linjestil, bredd och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.

 5. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Så här ställer du in ett anpassat kantlinjeformat

 1. Markera de tecken runt vilka du vill lägga till en inramning.

 2. Välj Format - Tecken - Inramning.

 3. I området Användardefinierad markerar du kanterna som du vill ska visas i en vanlig layout. Klicka på en kant i förhandsgranskningen om du vill växla till markeringen.

 4. Markera en linjestil, bredd och färg för den markerade inramningsstilen i området Linje. De här inställningarna gäller alla inramningslinjer som ingår i den markerade inramningsstilen.

 5. Upprepa de sista två stegen för varje inramningskant.

 6. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 7. Klicka på OK om du vill använda ändringarna.

Stötta oss!