Definiera bakgrundsfärger eller bakgrundsgrafik

Du kan definiera en bakgrundsfärg eller använda grafik som bakgrund för olika objekt i LibreOffice Writer.

Så här ger du texttecken en bakgrund

  1. Markera tecknen.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

Så här ger du ett stycke en bakgrund

  1. Placera markören i stycket eller markera flera stycken.

  2. Välj Format - Stycke.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

Om du vill markera att objekt i bakgrunden håller du ned och klickar på objektet. Du kan också använda Navigator för att markera objektet.


Så här ger du en hel eller en del av en texttabell en bakgrund

  1. Placera markören i tabellen i ditt textdokument.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Klicka på fliken Bakgrund och välj en bakgrundsfärg eller ett bakgrundsgrafikobjekt.

  4. I rutan För väljer du om färgen eller grafikobjektet ska gälla för den aktuella cellen, den aktuella raden eller hela tabellen. Om du markerar flera celler eller rader innan du öppnar dialogrutan gäller ändringen för markeringen.

tip

Du kan också använda en ikon för att tillämpa en bakgrund i delar av en tabell.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Stötta oss!