Använda textblock som AutoText

I LibreOffice Writer kan du lagra text - även sådan som innehåller grafik, tabeller och fält - som autotext, så att du sedan snabbt kan infoga texten. Om du vill kan du även lagra formaterad text.

Så här skapar du en Autotext-post

 1. Markera texten, texten med grafik, tabellen eller fältet som du vill spara som en AutoText-post. Grafik kan bara lagras om den förankras som ett tecken och det finns minst ett texttecken före och efter den.

 2. Välj Arkiv - Exportera.

 3. Markera kategorin där du vill lagra AutoTexten.

 4. Skriv ett namn som är längre än fyra tecken. Detta gör att du kan använda autotext-alternativet Visa resten av namnet som tips vid inmatningen. Om du vill kan du ändra den föreslagna förkortningen.

 5. Klicka på Autotext och välj sedan Ny.

 6. Klicka på knappen Stäng.

Så här infogar du en Autotext-post

 1. Klicka i dokumentet där du vill infoga en AutoText-post.

 2. Välj Redigera - AutoText.

 3. Markera den Autotext som ska infogas och klicka på Infoga.

Du kan också skriva förkortningen för en Autotext-post och sedan trycka på F3, eller klicka på pilen bredvid ikonen Autotext på verktygsraden Infoga och sedan välja en Autotext-post.

Symbolen Tips

Om du snabbt vill mata in en LibreOffice Math-formel skriver du fn och trycker på F3. Om du infogar mer än en formel numreras formlerna i följd. Om du vill infoga blindtext skriver du bt och trycker på F3.


Så här skriver du ut en lista över autotextposter

 1. Välj Verktyg - Makron - Administrera makron - LibreOffice Basic.

 2. In the Macro from tree control, select Application Macros - Gimmicks - AutoText.

 3. Markera "Main" i listan Befintliga markon i: AutoText och klicka sedan på Kör. En lista över aktuella AutoText-poster genereras i ett separat textdokument.

 4. Välj Arkiv - Skriv ut.

AutoText i nätverk

Du kan lagra AutoText-poster i olika kataloger i ett nätverk.

Du kan t.ex. lagra skrivskyddade AutoText-poster för företaget på en central server och användardefinierade AutoText-poster i en lokal katalog.

Sökvägarna till Autotextkatalogerna kan redigeras vid konfigurationen.

Två kataloger listas här. Den första posten finns på serverinstallationen och den andra finns i användarkatalogen. Om det finns två AutoText-poster med samma namn i båda katalogerna används posten i användarkatalogen.

Stötta oss!