Lägga till undantag i AutoKorrigering-listan

Du kan förhindra att AutoKorrigering korrigerar vissa förkortningar eller ord som blandar stora och små bokstäver.

  1. Välj Verktyg - Alternativ för autokorrigering och klicka sedan på fliken Undantag.

  2. Gör något av följande:

    Skriv förkortningen följd av punkt i rutan Förkortningar efter vilka ingen stor bokstav följer och klicka på Ny.

    Skriv ordet i rutan Ord som börjar med två stora bokstäver och klicka på Ny.

Symbolen Tips

Du kan snabbt ångra en autokorrigering-ersättning genom att trycka på +Z. Åtgärden lägger också till ordet eller förkortningen du skrev i autokorrigeringens undantagslista.


Automatisk rättstavningskontroll

Stötta oss!