Lägga till undantag i AutoKorrigering-listan

Du kan förhindra att AutoKorrigering korrigerar vissa förkortningar eller ord som blandar stora och små bokstäver.

  1. Välj Verktyg - Alternativ för autokorrigering och klicka sedan på fliken Undantag.

  2. Gör något av följande:

    Skriv förkortningen följd av punkt i rutan Förkortningar efter vilka ingen stor bokstav följer och klicka på Ny.

    Skriv ordet i rutan Ord som börjar med två stora bokstäver och klicka på Ny.

Symbolen Tips

To quickly undo an AutoCorrect replacement, press +Z. This also adds the word or abbreviation that you typed to the AutoCorrect exceptions list.


Stötta oss!