Placera kapitel i Navigator

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

tip

Du kan snabbt flytta textmarkören till en rubrik i dokumentet genom att dubbelklicka på rubriken i Navigator-listan.


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

Så här flyttar du en rubrik uppåt eller nedåt i dokumentet

warning

Se till att alla överskriftsnivåer visas i Navigator. Som standard visas alla nivåer. Se stegen nedan om hur man ändrar de överskriftsnivåerna som visas.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Gör något av följande:

  1. Dra en rubrik till en ny plats i Navigator -listan.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Promote Chapter or Demote Chapter icons.


Så här flyttar du en rubriknivå uppåt eller nedåt

  1. Välj rubrik i Navigator-listan.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Så här ändrar du antalet rubriknivåer som visas

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Stötta oss!