Kortkommandon för LibreOffice Writer

Du kan använda kortkommandon för att utföra vanliga kommandon i LibreOffice. I det här avsnittet finns de kortkommandona som finns som standard i LibreOffice Writer.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Du kan även använda allmänna kortkommandon i LibreOffice.

Funktionstangenterna i LibreOffice Writer

Kortkommandon

Effekt

F2

Formellist

+F2

Infoga fältkommando

F3

Expandera AutoText

+F3

Redigera AutoText

Skift+F4

Markera nästa ram

Ctrl+Shift+F4

Öppna datakällvy

F5

Navigator på/av

Shift+F5

Moves the cursor to the position that it had when the document was last saved before it was last closed.

+Skift+F5

Navigator på, gå till sidnumret

F7

Spelling

+F7

Synonymordlista

F8

Utvidgningsläge

+F8

Markeringar på/av

Skift+F8

Kompletteringsläge

Ctrl+Skift+F8

Blockera markeringsläge

F9

Uppdatera fält

+F9

Visa fältkommandon

Skift+F9

Beräkna tabell

+Skift+F9

Uppdatera inmatningsfält och inmatningslistor

+F10

Kontrolltecken på/av

Styles window on/off

Skift+F11

Skapa formatmall

+F11

Ställer in fokus för Använd mall

+Skift+F11

Uppdatera formatmall

F12

Toggle Ordered List

+F12

Infoga eller redigera en tabell

Skift+F12

Toggle Unordered List

+Skift+F12

Ordered / Unordered List off


Kortkommandon för LibreOffice Writer

Kortkommandon

Effekt

+A

Markera allt

+J

Marginaljustering

+D

Dubbel understrykning

+E

Centrerad

+A

Sök och ersätt

+Skift+P

Upphöjd

+ L

Vänsterjusterad

+R

Högerjusterad

+Skift+B

Nedsänkt

Gör om senaste åtgärd

+0 (noll)

Apply Body Text paragraph style

+1

Använd styckeformatmallen Rubrik 1

+2

Använd styckeformatmallen Rubrik 2

+3

Använd styckeformatmallen Rubrik 3

+4

Använd styckeformatmallen Rubrik 4

+5

Använd styckeformatmallen Rubrik 5

+Bindestreck(-).

Beräknar den markerade texten och kopierar resultatet till urklipp.

+Bindestreck(-).

Mjuka bindestreck; ett mjukt bindestreck som du har infogat i ordet.

+Skift+Minustecken (-)

Hårt bindestreck (används inte som bindestreck vid avstavning)

+Gångertecken (*) (numeriskt tangentbord)

Utföra makrofält

+Skift+blanksteg

Fast mellanrum. Fasta mellanrum används inte för avstavning och expanderas inte om texten är justerad.

Skift+Retur

Radbrytning utan nytt stycke

+Retur

Manuell sidbrytning

+Skift+Retur

Kolumnbrytning i texter med flera kolumner

+Retur

Infoga ett nytt stycke utan numrering inuti en lista. Fungerar inte när markören befinner sig i slutet av en lista.

+Retur

Insert a new paragraph directly before or after a section or table.

For sections, the cursor must be placed at the first or last character. For tables, the cursor must be placed at the first character of the first cell or the last character of the last cell.

Vänsterpil

Insättningspunkten åt vänster

Skift+Vänster piltangent

Insättningspunkten åt vänster med markering

+Piltangenter

Hoppa till ordets början

+Skift+Piltangenter

Markera ord för ord åt vänster

Högerpil

Insättningspunkten åt höger

Skift+Höger piltangent

Insättningspunkten åt höger med markering

+Piltangenter

Gå till början på nästa ord

+Skift+Piltangenter

Markera ord för ord åt höger

Övre piltangent

Flytta upp markören en rad

Skift+Övre piltangent

Rad uppåt med markering

Ctrl+uppåtpil

Move cursor to beginning of paragraph. Next keystroke moves cursor to beginning of previous paragraph

+Skift+Piltangenter

Markera till början av stycket. Nästa tangenttryckning utvidgar markeringen till början av föregående stycke.

Nedre piltangent

Rad nedåt

Skift+Nedre piltangent

Rad nedåt med markering

+Piltangenter

Flytta markören till början av föregående stycke

+Skift+Piltangenter

Markera till slutet av stycket. Nästa tangenttryckning utvidgar markeringen till början av nästa stycke.

Hopp till början av raden

Markera till radens början

Hopp till slutet av raden

Markera till radens slut

Hopp till början av dokumentet

Hopp till början av dokumentet med markering

Hopp till slutet av dokumentet

Hopp till slutet av dokumentet med markering

+PageUp

Flytta markören mellan text och sidhuvud

+PageDown

Flytta markören mellan text och sidfot

Infoga

Infogningsläge på/av

PageUp

Bildskärmssida uppåt

Skift+PageUp

Bildskärmssida uppåt med markering

PageDown

Bildskärmssida nedåt

Skift+PageDown

Bildskärmssida nedåt med markering

Raderar text till ordets slut

+Skift+Backsteg

Raderar text till ordets början

I en lista: ta bort ett tomt stycke framför det aktuella stycket

Raderar text till meningens slut

+Skift+Backsteg

Raderar text till meningens början

+Tabb

Vid automatisk ordkomplettering: nästa förslag

+Skift+Tabb

Vid automatisk ordkomplettering: föregående förslag

+Skift+V

Klistrar in innehållet i Urklipp.

+ dubbelklicka eller + Skift + F10

Använd den här kombinationen för att snabbt förankra eller frigöra Navigator, fönstret Formatmallar eller andra fönster


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Kortkommandon

Effekt

+Uppåtpil

Flyttar upp det aktiva stycket ett stycke

+Nedåtpil

Flyttar ned det aktiva stycket ett stycke

Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

Skift+Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Tabb

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Shift+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Decreases the alignment for all headings. For list paragraphs, decreases the alignment for all paragraphs in the same list.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


Kortkommandon för tabeller i LibreOffice Writer

Tangentkombination

Effekt

+A

Om den aktuella cellen är tom: Markerar hela tabellen. Annars: Markerar innehållet i den aktuella cellen, en förnyad aktivering markerar hela tabellen

+Home

Om den aktuella cellen är tom: Hoppar till början av tabellen. Annars: Hoppar vid första tryckningen till början av den aktuella cellen, vid nästa tryckning till början av den aktuella tabellen, vid tredje tryckningen till början av dokumentet.

+End

Om den aktuella cellen är tom: Hoppar till slutet av tabellen. Annars: Hoppar vid första tryckningen till slutet av den aktuella cellen, vid nästa tryckning till slutet av den aktuella tabellen, vid tredje tryckningen till slutet av dokumentet.

+Tabb

Infogar en tabulator (endast i tabeller). +Tabb kan användas i stället beroende på vilken fönsterhanterare som används.

+Piltangenter

Förstorar/förminskar kolumnen/raden vid högra/nedre cellkanten

+Skift+Piltangenter

Förstorar/förminskar kolumnen/raden vid vänstra/övre cellkanten

+Piltangenter

Som , men endast den aktiva cellen ändras

+Skift+Piltangenter

Som , men endast den aktiva cellen ändras

+Skift+T

Upphäver cellskyddet i alla markerade tabeller. Om markören står någonstans i dokumentet, d.v.s. om ingen tabell har markerats, upphävs cellskyddet för alla tabeller.

Skift++Del

Om du inte har markerat en hel cell tas texten mellan markören och slutet på den aktuella meningen bort. Om markören är i slutet av en cell, och ingen hel cell har markerats, tas innehållet i nästa cell bort.

Om ingen cell är markerad och markören är vid slutet av en tabell så kommer stycket efter tabellen att tas bort, förutsatt att det inte är det sista stycket i dokumentet.

Om en eller flera celler markeras kommer hela raden att raderas. Om alla rader väljs, helt eller delvis, kommer hela tabellen att raderas.


Kortkommandon för att flytta och ändra storlek på ramar, grafik och objekt

Tangentkombination

Effekt

Esc

Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame.

Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame.

F2, Retur eller någon annan tangent som skapar ett tecken på skärmen.

If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text.

+Piltangenter

Flytta objekt.

+Piltangenter

Storleksändring genom att den högra/nedre kanten flyttas.

+Skift+Piltangenter

Storleksändring genom att den vänstra/övre kanten flyttas.

+Tabb

Markerar förankringspunkten för ett objekt (i läget Redigera punkter).


Stötta oss!