Antal ord i statusfältet

Antalet ord i ett dokument och antalet ord som är markerade visas i detta fält i statusfältet. Dubbelklick öppnar dialogen Antal ord som visar ytterligare dokumentstatistik.

Stötta oss!