Infoga fältkommandon

Klicka för att öppna dialogrutan Fältkommandon. Klicka på pilen bredvid ikonen och välj önskat fält från undermenyn.

Du kan välja följande funktioner:

Datum

Infogar aktuellt datum som ett fält. Standardformatet för datum används, och datumet uppdateras inte automatiskt.

Klockslag

Infogar den aktuella tiden som ett fält. Tiden hämtas direkt från ditt operativsystem. Ett fast tidsformat används, och det går inte att uppdatera fältet med F9-tangenten.

Sidnummer

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Sidantal

Infogar det totala antalet sidor i dokumentet som ett fält.

Ämne

Infogar det tema som du har angett i dokumentegenskaperna som ett fältkommando. Egenskapen finns i fältet Ämne under Arkiv - Egenskaper - Beskrivning.

Titel

Infogar den rubrik som du har angett i dokumentegenskaperna som ett fältkommando. Egenskapen finns i fältet Rubrik under Arkiv - Egenskaper - Beskrivning.

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Annan

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Stötta oss!