Infoga

Klicka på pilen bredvid ikonen för att öppna en verktygsrad med olika funktioner för infogning av grafiska objekt, tabeller, dokument och specialtecken.

Symbol

Infoga

Du kan välja följande funktioner:

Infoga ram med en kolumn manuellt

Infogar en ram där du drar med musen i dokumentet. Klicka på pilen bredvid ikonen för att välja antalet kolumner i ramen.

Icon Insert Frame

Infoga ram manuellt

Från fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Infoga tabell

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Ikon

Tabell

Infoga dokument

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Ikon

Text from File

Infoga specialtecken

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Specialtecken

Infoga område

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Område

Infoga bokmärke

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Ikon

Bokmärke

Stötta oss!