Infoga sidfot

Visar sidfoten i ett HTML dokument om sidfot har aktiverats på fliken Format - Sida - Sidfot.

Stötta oss!