Direktmarkör på/av

Activates or deactivates the direct cursor. You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

Så här använder du det här kommandot...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000402.xhp#direct_cursor not found).

On Tools bar, click

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode


Med direktmarkören kan du placera text, bilder, tabeller, ramar och andra objekt genom att klicka i ett tomt område på en sida.

Om du placerar direktmarkören ungefär mitt emellan sidans eller tabellcellens höger- och vänstermarginaler, blir den infogade texten centrerad. Om direktmarkören placeras i högermarginalen blir texten högerjusterad.

warning

AutoKorrigering tar automatiskt bort alla tomma stycken, tabbar och blanksteg som infogas av direktmarkören. Om du vill använda direktmarkören måste du deaktivera AutoKorrigering.


Direktmarkören placerar markören med hjälp av tabbar. Om du ändrar tabbarna senare kan textens position på sidan ändras också.

Stötta oss!