Visning av bilder på/av

Om ikonen Visning av bilder på/av är aktiverad på ikonraden så visas inga grafiska objekt - bara tomma ramar som platshållare.

Icon Images and Charts

Images and Charts

Stötta oss!