Ämne

Infogar det tema som du har angett i dokumentegenskaperna som ett fältkommando. Egenskapen finns i fältet Ämne under Arkiv - Egenskaper - Beskrivning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Field - Subject


Om du vill infoga en annan dokumentegenskap som fältkommando, väljer du kommandot Infoga - Fältkommando - Andra... och gör önskade inställningar i dialogrutan Fältkommandon. Här hittar du samtliga tillgängliga fälttyper under fliken Dokumentinfo.

Stötta oss!