Sidantal

Infogar det totala antalet sidor i dokumentet som ett fält.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Field - Page Count


The format of the field inserted using the Page Count command can be modified using the Edit - Fields command.

Stötta oss!