Sidnummer

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Field - Page Number


Om du vill definiera ett annat format eller ändra sidnummer infogar du ett fält med Infoga - Fältkommando - Andra och gör de önskade inställningarna i dialogrutan Fältkommando. Det går även att redigera ett fält som infogats med kommandot Sidnummer med Redigera - Fältkommando. Läs guiden Sidnummer om du vill ändra sidnummer.

Stötta oss!