Klockslag

Infogar den aktuella tiden som ett fält. Tiden hämtas direkt från ditt operativsystem. Ett fast tidsformat används, och det går inte att uppdatera fältet med F9-tangenten.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Field - Time


Om du vill använda ett annat tidsformat, eller ändra tidsvärdet, väljer du Infoga - Fältkommando - Andra och gör ändringarna i dialogrutan Fältkommandon. Dessutom kan du ändra formatet på ett tidsfält genom att välja Redigera - Fältkommando.

Stötta oss!