Datum

Infogar aktuellt datum som ett fält. Standardformatet för datum används, och datumet uppdateras inte automatiskt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - Field - Date


Om du vill använda ett annat datumformat, eller om du vill att datumet ska uppdateras automatiskt, väljer du Infoga - Fältkommandon - Andra för att infoga ett fältkommando med dialogrutan Fältkommandon. Formatet för ett befintligt datumfält kan ändras med Redigera - Fältkommando.

Stötta oss!