Infoga

Verktygsraden innehåller olika funktioner för att infoga ramar, grafik, tabeller och andra objekt.

Du kan välja följande funktioner:

Tabell

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icon

Tabell

Område

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Område

Infoga ram manuellt

Infogar en ram där du drar med musen i dokumentet. Klicka på pilen bredvid ikonen för att välja antalet kolumner i ramen.

Icon Insert Frame

Infoga ram manuellt

Ram

Infogar en flytande ram i det aktuella dokumentet. Ramar används i HTML dokument för att visa innehållet i en annan fil.

Icon Floating frame

Flytande ram

Infoga fotnot direkt

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Icon

Infoga fotnot direkt

Infoga slutnot direkt

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Icon

Infoga slutnot direkt

Obs!

Infogar en anteckning på den plats där markören befinner sig.

Bokmärke

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Ikon

Bokmärke

Arkiv

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon

Text from File

Autotext

Skapar, ändrar eller infogar autotext. Du kan lagra formaterad text, text med grafik, tabeller och fält som autotext. Om du snabbt vill använda en autotext-post, skriver du förkortningen för posten i dokumentet och trycker på F3.

Specialtecken

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Specialtecken

Infoga fält

Infogar ett fält på den plats där markören står.

Icon

Infoga fält

Kontroller

Med ikonen Kontroller öppnas en verktygsrad med de verktyg som behövs för att skapa ett interaktivt formulär.

Icon Select

Formulärkontroller

Från fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

Formel

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Diagram

Icon Chart

Diagram

OLE-objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE-objekt

Infoga förteckning

Infogar en förteckning vid markörens position.

Post

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Stötta oss!