Definierar antalet sidor som visas på skärmen. Klicka på pilen bredvid ikonen för att öppna ett raster där man kan välja antalet sidor som ska visas som rader och kolumner i förhandsvisningen.

Symbol

Multiple Pages Preview

After clicking the Multiple Pages Preview icon, the Multiple pages dialog opens. Use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

Rader

Definierar sidornas radantal.

Kolumner

Definierar antalet sidor som visas i kolumner.

The settings you choose in the dialog can also be set using the mouse: Click the arrow next to the Multiple Pages Preview icon. Now move the mouse over the desired number of rows and columns.

Stötta oss!