Kombinerad visning

Visar aktuell information om det aktiva dokumentet.

Om markören står i ett namngivet område visas områdets namn. Om markören står i en tabell visas namnet på tabellcellen. Om du redigerar ramar eller ritobjekt visas storleken på objektet.

Om markören står i text kan du dubbelklicka i det här fältet för att öppna dialogrutan Fältkommandon. I den här dialogrutan kan du definiera ett fältkommando som ska infogas i dokumentet på den plats där markören står. Om markören står i en tabell när du dubbelklickar i det här fältet, visas dialogrutan Tabellformat. Beroende på vilket objekt som är markerat kan du öppna en dialogruta för att redigera ett område, ett grafiskt objekt, en ram, ett OLE-objekt, eller för att ange numreringen eller storleken på ett ritobjekt.

Stötta oss!