Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Vilken sida som visas (x) och det totala antalet sidor (y) visas i Sida x/y Om du rullar genom dokumentet med hjälp av musen visas sidnumret när du släpper musknappen. Om du rullar igenom dokumentet med hjälp av höger rullningslist visas sidnumren som tipshjälp. Sidnumreringsformatet på statusraden och rullningslisten är identiskt.

Du kan stänga av eller sätta på visningen av Navigator genom att dubbelklicka på fältet Sidnummer.

Om du vill gå till en viss sida med hjälp av Navigator, anger du sidnumret i rotationsfältet Sida i Navigator och trycker på Retur.

Symbolen Info

Genom att trycka på kortkommandot Skift++F5 kan du byta till att skriva ett sidnummer. När du trycker på Retur flyttas markören till den valda sidan.


Stötta oss!