Starta om numrering

Restarts list numbering from 1. This command is only active when the cursor is positioned within a list.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Format - Lists - Restart Numbering.

Från kontextmenyn:

Place cursor in a list paragraph, right-click and choose List - Restart Numbering.

Från gränssnittet med flikar:

On the Home menu of the Home tab, choose Restart Numbering.

Från verktygslisterna:

Icon Restart Numbering

Starta numrering på nytt


Stötta oss!